MEMBERS

 

@@@@@@@@@@@@@@@ http://www.id.yamagata-u.ac.jp/Houi/home.gif

 

Professor

Kentaro YAMAZAKI, M. D. & Ph. D.

 

Associate Professor

Dai MIZUNO, Ph. D.

 

Visiting Associate Professor

Kazuo UMETSU, Ph. D.

 

Contract lecturer

Kunihiko KUROSAKI

Naruya SAITOU

Takashi KITANO

Seiji SHIOTANI

Yoshiyuki NAGAHATA

 

Assistant Technical Staff

Hitoshi SUZUKI

Keiko MIZUNO

 

@@@Assistant Administrative Staff

Noriko IWAKI

Shoko Abe